ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαθέτουμε μία μεγάλη γκάμα από βασικά και καινοτόμα προϊόντα για την εξυπηρέτηση των αναγκών του σύγχρονου κτηνοτρόφου και αγρότη.

 • Αγελάδες HOLSTEIN Ιταλίας.
 • Σπέρμα αναπαραγωγής βοοειδών.
 • Πολλαπλασιαστικό υλικό.
 • Βιταμίνες - ιχνοστοιχεία.
 • Αλμεκτικά συγκροτήματα Αγελάδων

                         - Ρομπότ αρμέγματος MERLIN 2  

                         - Κυκλικό με άλμεξη από τον εξωτερικό χώρο

                          - Κυκλικό με άλμεξη από τον εσωτερικό χώρο

                          - Ψαροκόκκαλο 

                          -  Παράλληλο

 • Αλμεκτικά συγκροτήματα Αιγοπροβάτων  - Σταθερής και γρήγορης διαφυγής                 
 • Θέσεις ανάπαυσης αγελάδων
 • Παγίδες αγελάδων
 • Στρώματα αγελάδων
 • Συστήματα καθαρισμού κοπριάς
 • Ποτίστρες
 • Βούρτσες καθαρισμού Ζώων
 • Τάπητες διαδρόμων
 • Ηλεκτρονική διαχείριση μονάδων
 • Βυτία υγρών λυμμάτων
 • Κοπροδιανομείς
 • Συστήματατα διαχωρισμού κοπριάς
 • Αντλίες λυμμάτων
 • Αναδευτήρες λυμμάτων
 • Εξοπλισμός παραγωγής Βιοαερίου