ΑΓΕΛΑΔΕΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ

Αγελάδες

Αγελάδες HOLSTEIN Ιταλίας.
Σπέρμα αναπαραγωγής βοοειδών.

Εκμεταλλεύσεις - Γεωργικά προϊόντα

Πολλαπλασιαστικό υλικό.
Βιταμίνες - ιχνοστοιχεία.