ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ

ΑΛΜΕΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ,ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΑΛΜΕΞΗ.

 

www.tdm.it