ΨΑΡΟΚΟΚΚΑΛΟ

ΑΛΜΕΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ ΨΑΡΟΚΟΚΚΑΛΟ,ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 360ο ΜΟΙΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ,ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΓΙΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ.

www.tdm.it