ΚΥΚΛΙΚΟ

ΤΟ ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΛΜΕΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΑΠΟ 12 ΕΩΣ 100 ΘΕΣΕΙΣ.

  •  ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΛΜΕΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΑΛΜΕΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ.

 

  www.tdm.it

  •  ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΛΜΕΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΑΛΜΕΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ.  

www.tdm.it