ΣΕΡΒΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διατίθεται δωρεάν σέρβις για όλο τον μηχανοκίνητο εξοπλισμό που έχει διακινηθεί από την εταιρεία μας, και για αόριστο χρονικό διάστημα.